Tìm kiếm vé tàu đi Lý Sơn

|| Kết quả tìm kiếm

Các chuyến tàu ngày 24-10-2019

Giảm giá cực đã khi đặt 10 vé trở lên

Giảm ngay 5 nghìn đồng 1 vé khi đặt 10 vé trở lên.(Tính cả chiều đi và chiều về)

 • Tàu An Vĩnh Express

  Mã chuyến tàu: L619827

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 07:20

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu Super Biển Đông

  Mã chuyến tàu: L619829

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 08:00

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu Super Biển Đông

  Mã chuyến tàu: L619830

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 08:15

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu Chín Nghĩa Express

  Mã chuyến tàu: L619834

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 09:30

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu An Vĩnh Express

  Mã chuyến tàu: L619836

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 10:10

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu Super Biển Đông

  Mã chuyến tàu: L619837

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 10:20

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu Chín Nghĩa Express

  Mã chuyến tàu: L619842

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 12h30

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu Super Biển Đông

  Mã chuyến tàu: L619843

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 13:30

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu An Vĩnh Express

  Mã chuyến tàu: L619845

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 14:10

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

 • Tàu Super Biển Đông

  Mã chuyến tàu: L619847

  • Giá vé: 170.000 VND

  • Giờ đi: 15:00

  • Thời gian: 40p

  • Số vé:

Chúng tôi là đối tác của các tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại

Khi đặt tàu tại đây, các bạn không còn lo về giá cả, mà còn thuận lợi cho việc đặt vé ở những ngày lễ, đông khách.

Đặt vé tàu theo tour và cho dân đảo Lý Sơn như thế nào?

Chúng tôi sẽ giảm giá khi khách đặt vé tàu theo tour. Về người già và trẻ em sẽ nhận ưu đãi như tại cảng. Về dân Lý Sơn sẽ được giảm giá như bình thường.

0935.091.684