Bảng giá vé tàu ra đảo Lý Sơn

Giảm ngay 5 nghìn đồng 1 vé khi đặt đơn hàng 10 vé trở lên

Bảng giá vé tàu Super Biển Đông

- Từ Cảng Sa Kỳ đi Đảo Lý Sơn

ID Tên tàu Số ghế Giá vé Thời gian đi
1 Super Biển Đông 139 178.000 VND 35 phút
1 Chín Nghĩa Express 139 178.000 VND 35 phút
1 An Vĩnh Express 178 175.000 VND 35 phút

- Từ Đảo Lý Sơn đi Cảng Sa Kỳ

ID Tên tàu Số ghế Giá vé Thời gian đi
1 Super Biển Đông 139 160.000 VND 35 phút
1 Chín Nghĩa Express 139 160.000 VND 35 phút
1 An Vĩnh Express 139 160.000 VND 35 phút

Ghi chú:

- Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé

- Hành khách thuộc các đối tượng được miễn, giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh để được miễn, giảm giá vé theo quy định. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé nhưng phải liệt kê danh sách và ngồi chung ghế với người lớn.

- Khách đoàn vui lòng liên hệ 0935.091.684, 0978175506 hoặc email dailyvetaulyson@gmail.com để có chính sách giá phù hợp.

0935.091.684